ค้นหา

Custom Search

วันอังคารที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

How to Use Circular Template for Drawing Quilting Lines


Circle drawing feet / Drawing Templates
Seven-piece set (not stripping)
Diameters: 10cm, 8cm, 6cm, 5cm, 4cm, 3cm, 2cm
Material: 0.4mm thick plastic sheet

   Usage Description   

 เราสามารถนำมาใช้ออกแบบลายควิลท์ของเราเองได้

 

 

 

 

 

 

 

 

วันศุกร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2557

Dolly Dolly Vol.6

1.
Dolly Dolly 6 001fc (479x640, 70Kb)

2.
Dolly Dolly 6 002 (447x640, 61Kb)

3.
Dolly Dolly 6 003 (487x640, 59Kb)

4.
Dolly Dolly 6 004 - Every Girl Is Princess! (465x640, 61Kb)

5.
Dolly Dolly 6 005 (495x640, 107Kb)

6.
Dolly Dolly 6 006 (464x640, 64Kb)

7.
Dolly Dolly 6 007 (472x640, 65Kb)

8.
Dolly Dolly 6 008 (475x640, 100Kb)

9.
Dolly Dolly 6 009 (475x640, 55Kb)

10.
Dolly Dolly 6 010 (467x640, 41Kb)

11.
Dolly Dolly 6 011 (467x640, 55Kb)

12.
Dolly Dolly 6 012 (475x640, 78Kb)

13.
Dolly Dolly 6 013 (475x640, 86Kb)

14.
Dolly Dolly 6 014 (467x640, 80Kb)

15.
Dolly Dolly 6 015 (476x640, 67Kb)

16.
Dolly Dolly 6 016 (465x640, 63Kb)

17.
Dolly Dolly 6 017 (471x640, 72Kb)

18.
Dolly Dolly 6 018 (471x640, 36Kb)

19.
Dolly Dolly 6 019 (464x640, 63Kb)

20.
Dolly Dolly 6 020 (473x640, 68Kb)

21.
Dolly Dolly 6 021 (472x640, 76Kb)

22.
Dolly Dolly 6 022 (469x640, 60Kb)

23.
Dolly Dolly 6 023 (469x640, 58Kb)

24.
Dolly Dolly 6 024 (453x640, 63Kb)

25.
Dolly Dolly 6 025 (466x640, 62Kb)

26.
Dolly Dolly 6 026 (472x640, 51Kb)

27.
Dolly Dolly 6 027 (479x640, 90Kb)

28.
Dolly Dolly 6 028 (465x640, 64Kb)

29.
Dolly Dolly 6 029 (462x640, 79Kb)

30.
Dolly Dolly 6 030 (458x640, 76Kb)

31.
Dolly Dolly 6 031 (467x640, 66Kb)

32.
Dolly Dolly 6 032 (464x640, 76Kb)

33.
Dolly Dolly 6 033 (471x640, 75Kb)

34.
Dolly Dolly 6 034 (476x640, 70Kb)

35.
Dolly Dolly 6 035 (462x640, 77Kb)

36.
Dolly Dolly 6 036 (472x640, 73Kb)

37.
Dolly Dolly 6 037 (473x640, 72Kb)

38.
Dolly Dolly 6 038 (474x640, 81Kb)

39.
Dolly Dolly 6 039 (469x640, 73Kb)

40.
Dolly Dolly 6 040 (464x640, 78Kb)

41.
Dolly Dolly 6 041 (470x640, 66Kb)

42.
Dolly Dolly 6 042 (465x640, 80Kb)

43.
Dolly Dolly 6 043 (468x640, 76Kb)

44.
Dolly Dolly 6 044 (462x640, 78Kb)

45.
Dolly Dolly 6 045 (462x640, 71Kb)

46.
Dolly Dolly 6 046 (460x640, 70Kb)

47.
Dolly Dolly 6 047 (464x640, 81Kb)

48.
Dolly Dolly 6 048 (464x640, 59Kb)

49.
Dolly Dolly 6 049 (469x640, 81Kb)

50.
Dolly Dolly 6 050 (458x640, 63Kb)

51.
Dolly Dolly 6 051 (462x640, 75Kb)

52.
Dolly Dolly 6 052 (467x640, 61Kb)

53.
Dolly Dolly 6 053 (463x640, 62Kb)

54.
Dolly Dolly 6 054 (468x640, 82Kb)

55.
Dolly Dolly 6 055 (466x640, 90Kb)

56.
Dolly Dolly 6 056 (465x640, 86Kb)

57.
Dolly Dolly 6 057 (465x640, 80Kb)

58.
Dolly Dolly 6 058 (495x640, 80Kb)

59.
Dolly Dolly 6 059 (466x640, 81Kb)

60.
Dolly Dolly 6 060 (460x640, 68Kb)

61.
Dolly Dolly 6 061 (467x640, 88Kb)

62.
Dolly Dolly 6 062 (463x640, 84Kb)

63.
Dolly Dolly 6 063 (460x640, 69Kb)

64.
Dolly Dolly 6 064 (469x640, 57Kb)

65.
Dolly Dolly 6 065 (467x640, 65Kb)

66.
Dolly Dolly 6 066 (473x640, 42Kb)

67.
Dolly Dolly 6 067 (463x640, 59Kb)

68.
Dolly Dolly 6 068 (466x640, 71Kb)

69.
Dolly Dolly 6 069 (470x640, 75Kb)

70.
Dolly Dolly 6 070 (468x640, 63Kb)

71.
Dolly Dolly 6 071 (469x640, 62Kb)

72.
Dolly Dolly 6 072 (461x640, 71Kb)

73.
Dolly Dolly 6 073 (464x640, 65Kb)

74.
Dolly Dolly 6 074 (460x640, 63Kb)

75.
Dolly Dolly 6 075 (465x640, 68Kb)

76.
Dolly Dolly 6 076 (465x640, 79Kb)

77.
Dolly Dolly 6 077 (467x640, 85Kb)

78.
Dolly Dolly 6 078 (458x640, 78Kb)

79.
Dolly Dolly 6 079 (465x640, 83Kb)

80.
Dolly Dolly 6 080 (465x640, 80Kb)

81.
Dolly Dolly 6 081 (460x640, 79Kb)

82.
Dolly Dolly 6 082 (457x640, 80Kb)

83.
Dolly Dolly 6 083 (461x640, 87Kb)

84.
Dolly Dolly 6 084 (467x640, 73Kb)

85.
Dolly Dolly 6 085 (464x640, 83Kb)

86.
Dolly Dolly 6 086 (454x640, 81Kb)

87.
Dolly Dolly 6 087 (459x640, 81Kb)

88.
Dolly Dolly 6 088 (462x640, 81Kb)

89.
Dolly Dolly 6 089 (447x640, 78Kb)

90.
Dolly Dolly 6 090 (464x640, 65Kb)

91.
Dolly Dolly 6 091 (460x640, 79Kb)

92.
Dolly Dolly 6 092 (454x640, 81Kb)

93.
Dolly Dolly 6 093 (452x640, 81Kb)

94.
Dolly Dolly 6 094 (458x640, 83Kb)

95.
Dolly Dolly 6 094-1 (458x640, 83Kb)

96.
Dolly Dolly 6 095 (468x640, 86Kb)

97.
Dolly Dolly 6 096 (464x640, 66Kb)

98.
Dolly Dolly 6 097 (459x640, 96Kb)

99.
Dolly Dolly 6 098 (468x640, 83Kb)

100.
Dolly Dolly 6 099 (473x640, 82Kb)

101.
Dolly Dolly 6 100 (460x640, 78Kb)

102.
Dolly Dolly 6 102 (463x640, 59Kb)

103.
Dolly Dolly 6 103 (464x640, 65Kb)

104.
Dolly Dolly 6 104 (468x640, 57Kb)

105.
Dolly Dolly 6 105 (462x640, 52Kb)

106.
Dolly Dolly 6 106 (460x640, 45Kb)

107.
Dolly Dolly 6 107 (462x640, 42Kb)

108.
Dolly Dolly 6 108 (464x640, 62Kb)

109.
Dolly Dolly 6 109 (464x640, 52Kb)

110.
Dolly Dolly 6 110 (460x640, 53Kb)

111.
Dolly Dolly 6 111 (460x640, 60Kb)

112.
Dolly Dolly 6 112 (468x640, 49Kb)

113.
Dolly Dolly 6 113 (465x640, 59Kb)

114.
Dolly Dolly 6 114 (464x640, 67Kb)

115.
Dolly Dolly 6 115 (457x640, 58Kb)

116.
Dolly Dolly 6 116 (471x640, 92Kb)

117.
Dolly Dolly 6 117 (459x640, 81Kb)

118.
Dolly Dolly 6 118 (459x640, 88Kb)

119.
Dolly Dolly 6 119 (455x640, 84Kb)

120.
Dolly Dolly 6 120 (466x640, 100Kb)

121.
Dolly Dolly 6 121 (463x640, 93Kb)

122.
Dolly Dolly 6 122 (468x640, 81Kb)

123.
Dolly Dolly 6 123 (471x640, 88Kb)

124.
Dolly Dolly 6 124 (466x640, 74Kb)

125.
Dolly Dolly 6 125 (454x640, 91Kb)

126.
Dolly Dolly 6 126 (466x640, 88Kb)

127.
Dolly Dolly 6 127 (462x640, 89Kb)

128.
Dolly Dolly 6 128 (475x640, 94Kb)

129.
Dolly Dolly 6 129 (462x640, 86Kb)

130.
Dolly Dolly 6 130 (471x640, 81Kb)

131.
Dolly Dolly 6 131 (461x640, 86Kb)

132.
Dolly Dolly 6 132 (465x640, 74Kb)

133.
Dolly Dolly 6 133 (465x640, 83Kb)

134.
Dolly Dolly 6 134 (465x640, 91Kb)

135.
Dolly Dolly 6 135 (461x640, 97Kb)

136.
Dolly Dolly 6 136 (469x640, 81Kb)

137.
Dolly Dolly 6 137 (454x640, 86Kb)

138.
Dolly Dolly 6 138 (460x640, 64Kb)

139.
Dolly Dolly 6 139 (444x640, 54Kb)

140.
Dolly Dolly 6 140 (462x640, 43Kb)

141.
Dolly Dolly 6 141 (458x640, 49Kb)

142.
Dolly Dolly 6 142 (461x640, 44Kb)

143.
Dolly Dolly 6 143 (456x640, 36Kb)

144.
Dolly Dolly 6 144 (467x640, 46Kb)

145.
Dolly Dolly 6 145 (456x640, 58Kb)

146.
Dolly Dolly 6 146 (470x640, 59Kb)

147.
Dolly Dolly 6 147 (460x640, 49Kb)

148.
Dolly Dolly 6 148 (468x640, 60Kb)

149.
Dolly Dolly 6 149 (454x640, 66Kb)

150.
Dolly Dolly 6 150 (468x640, 54Kb)

151.
Dolly Dolly 6 151 (459x640, 34Kb)

152.
Dolly Dolly 6 152 (471x640, 59Kb)

153.
Dolly Dolly 6 153 (465x640, 60Kb)

154.
Dolly Dolly 6 154 (459x640, 84Kb)

155.
Dolly Dolly 6 155 (460x640, 88Kb)

156.
Dolly Dolly 6 156 (470x640, 62Kb)

157.
Dolly Dolly 6 157 (468x640, 75Kb)

158.
Dolly Dolly 6 158 (467x640, 48Kb)

159.
Dolly Dolly 6 159 (464x640, 33Kb)

160.
Dolly Dolly 6 160 (467x640, 51Kb)

161.
Dolly Dolly 6 161 (453x640, 55Kb)

162.
Dolly Dolly 6 162 (474x640, 81Kb)