ค้นหา

Custom Search

วันพฤหัสบดีที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558

How to ตุ๊กตาหมีน้อย จากถุงเท้า

很简单啊
 
主要材料 :小熊袜子一双
所需工具 :剪刀 棉线 缝纫针
 
制作步骤 :
第1步:
幸福小熊布艺教程 第1步

第2步:
幸福小熊布艺教程 第2步

第3步:
幸福小熊布艺教程 第3步

第4步:
幸福小熊布艺教程 第4步

第5步:
幸福小熊布艺教程 第5步

第6步:
幸福小熊布艺教程 第6步

第7步:
幸福小熊布艺教程 第7步

第8步:
幸福小熊布艺教程 第8步

第9步:
幸福小熊布艺教程 第9步

第10步:
幸福小熊布艺教程 第10步

第11步:
幸福小熊布艺教程 第11步

第12步:
幸福小熊布艺教程 第12步

第13步:
幸福小熊布艺教程 第13步

第14步:
幸福小熊布艺教程 第14步

第15步:
幸福小熊布艺教程 第15步

第16步:
幸福小熊布艺教程 第16步

第17步:
幸福小熊布艺教程 第17步

第18步:
幸福小熊布艺教程 第18步

第19步:
幸福小熊布艺教程 第19步

第20步:
幸福小熊布艺教程 第20步

第21步:
幸福小熊布艺教程 第21步

第22步:
幸福小熊布艺教程 第22步

第23步:
幸福小熊布艺教程 第23步

第24步:
幸福小熊布艺教程 第24步

第25步:
幸福小熊布艺教程 第25步

第26步:
幸福小熊布艺教程 第26步

第27步:
幸福小熊布艺教程 第27步

第28步:
幸福小熊布艺教程 第28步

第29步:
幸福小熊布艺教程 第29步

第30步:
幸福小熊布艺教程 第30步

第31步:
幸福小熊布艺教程 第31步

第32步:
幸福小熊布艺教程 第32步

第33步:
幸福小熊布艺教程 第33步

第34步:
幸福小熊布艺教程 第34步

第35步:
幸福小熊布艺教程 第35步

第36步:
幸福小熊布艺教程 第36步

第37步:
幸福小熊布艺教程 第37步

第38步:
幸福小熊布艺教程 第38步

第39步:
幸福小熊布艺教程 第39步

第40步:
幸福小熊布艺教程 第40步

第41步:
幸福小熊布艺教程 第41步

第42步:
幸福小熊布艺教程 第42步

第43步:
幸福小熊布艺教程 第43步

第44步:
幸福小熊布艺教程 第44步

第45步:
幸福小熊布艺教程 第45步

小贴士 :要有耐心哟= ̄ω ̄=